חסד ומשפט אשירה -אהבת ה וקבלת ייסורים באהבה

מחיר באתר:30.00

ייסורים ,מחלות וקשיים הם חלק מחייו של כל אדם, אנו מתפללים שלא יבואו ,אך כשהם מגיעים עלינו לקבלם כראוי .
אהבת ה עמוקה נדרשת מאתנו מצד עצמה ,ואנו שואפים אליה בכל לבנו. העיסוק בקבלת ייסורים מאהבה מחדד
את עומק אהבת ד אליה אנו שואפים ,וגם מחנך אותנו כיצד לקבל את הייסורים אם יבואו.
בדורנו דור הגאולה ,בו עם ישראל שב לארצו, ישנה חשיבות יתירה לעיסוק בסוגיה זו,הן מצד להתעלות במדרגות החיים
של כלל האומה לעבודת ה מאהבה ,המאפיינת את חייה השלמים בארצה,והן מצד הצורך לעמוד בקשיים ובייסורים ,
שהם חלק מחלבי הלידה של תחיית האומה בארץ קודשה הנקנית בייסורים .

חסד ומשפט אשירה 152 עמודים

Additional information

Dimensions 15 × 1.5 × 21 cm