חידושי חתם סופר – על הש”ס – 4 כרכים

מחיר באתר:180.00

חידושי חתם סופר מאת הגאן ישראל וקודשו  ריש מתיבתא וריש גלותא  מאיר עיני ישראל רבן של כל בני התורה  מוה”ר משה סופר זצ”ל בעל המחבר שו”ת חתם סופר ..

ועתה יצא לאור מחדש באותיות מאירות עיניים.