חידושי הרמב"ן -ד כרכים

חידושי הרמב”ן -ד כרכים

מחבר: הוצאת יריד הספרים

מחיר קטלוגי: 152 ש"ח

מחיר באתר:₪130

בשבח והודיה לה יתברך אנו שמחים להוציא מהדורה שניה של חידושי הרמב”ן  על הש”ס .

מהדורה זו הוגהה  בהגהה מדוקדקת ביותר ותוקנו הטעויות ושיבושי הדפוס עד כמה שידנו מגעת . הגהותיו של הר”ג ר איסר זלמן מלצר זצ”ל תיקוני גרסאות הרמב”ן הוכנסו בסוגריים מרובעים בתוך הטקסט , וכן מראי מקומות באותיות רש”י , ונוספו הערות הגאון התחתית העמוד.

מסכת בבא בתרא  וגיטין עברו הגהה מדוקדקת נוספץ היות ולא עברו את הגאות הרא”ז זצ”ל.

כמו כן סידרנו את החידושים על פיי סדר הדפים הנכון דבר שהיה משובש עד כה. וכן פירושי הרמב”ן בספר תורת אדם וכן קונטרס האחרון וההשמטות הוכנסו למקומם ע”פ  סדר הדפים בציון מוקדם .

את חידושי הרמב”ן למסכת כתובות שנדפסו עד כה רק בחידושי הרשב”א  כמו שהביא הגאון הרא”ז זצ”ל בהקדמתו לחידושי הרמב”ן .

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “חידושי הרמב”ן -ד כרכים”