חידושי הריטב”א על מסכת שבת

מחיר באתר:79.00

חידושי הריטב”א על מסכת שבת יוצאים לפי כתבי יד עם הערות והארות השואות וציוני מקורות. ע”י הרב משה הרשלר.

Categories: ,