ואוהביו כצאת השמש- בגבורתו

מחיר באתר:40.00

דברים שכתה הרב אלישע זצ”ל  במלאת 30 לפטירת אביו ז”ל,  לפני 24 שנים כתה הרב אלישע ניצוצות מאורות התורה האלו, העוסקים בפרשיות גאולת מצרים ומאירים דרכה את דרכנו בגאולה השלךישיתצ , ההולכת ומופיעה לעינינו בסתר ובגילוי.