השלמת מהדורת קריסטל- מסכתות נדה, חולין כריתות, מעילה ותמיד

מחיר באתר:193.00

שלושת הכרכים החסרים להשלמת הסט הקטן של התלמוד הבבלי במהדורת קריסטל, המכילה את דף הוילנא לצד ביאורו של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ).