הפנקס – הג”ר יצחק לוונשטין ז”ל

מחיר באתר:48.00

קטעים מתוך יומנו האישי של הגאון רבי יצחק לווינשטיין זצ”ל , איש סודו ואמונו של אביהם וליבם של ישראל , מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן זצ”ל.

פנקסים אלו נכתבו על ידו בין השנים תשנ”ה -תש”סג ובשנים שלאחר מכן היה מביע את צערו על כך שאינו כותב לדורות את אשר רואות עיניו, ואמנם ניסה בכמה אופנים שונים , אך חפצו לא עלה בידו .אולם שנים אלו רשומות בספר תולדות אדם ,בציפורן של ברזל , אצל אותם אלפים שטרח למענם בכל שעה ממש,בכל ימיו ולילותיו . כי לא נח ולא ,כאשר ידע שיכול להיות לעזר למקומות תורה בארץ ישראל , או ליחידים הזקוקים לעזרה וישוע.