גלויות ישראל

מחיר באתר:35.00

ליקוט מהגמרא ומדרשי חז”ל על בית המקדש בתפארתו וחורבנו. בספר מובא גם מדרשים על חכמי אנשי ירושלים, על עשרה הרוגי מלכות,  תיאור כל הגלויות מאז ועד ימינו ובסוף פרק על הנחמה והגאולה העתידית עם מקורות