ברכון אביהם של ישראל-על פי פסקי הרב אליהו זצוק”ל

מחיר באתר:14.00

דבר המערכת:

בברכון זה אנו מבקשים להעביר אליכם עד כמה שניתן את אווירת השבת בביתו של מרו הרב זצ”קל ,דרך ההלכות המשולבות בו ,דרך קטעי הזוהר ,הבקשות וסדרי הלימוד לסעודה ,וכן פיוטים שנהג מרן הרב לשיר לכבוד שבת המלכה.