בעל המאור

מחיר באתר:185.00

חיבורו המפורסם של רבינו זרחיה הלוי על

כל הש”ס. מוגה ע”פ כתבי יד, בתוספת

הערות והשוואות לשיטת הראשונים.

לצידו של החיבור מופיע חיבורו של

הרמב”ן ‘מלחמות ה’ שנתחבר על בעל

המאור. בסופו נלווה אליו ‘בעלי הנפש’

להראב”ד, משיב נפש על חיבורו של

הראב”ד ובעל המאור