המספד בירושלים

ביאור למאמר ” המספד בירושלים “

מחבר: הרב צבי ישראל טאו

מחיר קטלוגי: 25 ש"ח

מחיר באתר:₪20

ביאור למאמר ”  המספד למשיח ”  איחוד כוחות החומר והרוח בדורות התחיה .

במאמר ”  המספד בירושלים ” הכולל דברים  שנאמרו ע”י הרב בכינוס שנערך לזכרו של מייסד התנועה הציונית ד”ר הרצל. . מתבארת נבואת זכריה על המספד שישאו לעתיד לבוא על משיח בן יוסף . הרב מרחיב בביאור שני הכוחות החול והקודש , מתוך התבוננות עמוקה בעניינים של שני המשיחים המוזכרים בדברי חז”ל , משיח בן יוסף ומשיח בן דוד .

מפאת אריכות המאמר חילקנו אותו לפרקים שונים על מנת להקל על הלומדים :

פרק א מבאר כי כשם שהאדם הפרטי מורכב מגוף ונשמה , כך קיימת באומה כוחות חומריים וכוחות רוחניים .

בפרק ב – מתבאר כי אחדות השלמה בין הכוחות השונים באומה מופיעה במלכות בית דוד.

פרק ג : עוסק במצב הפרוד בין הכוחות אשר נוצרו בעקבות התחלקות הממלכה בימי שלמה, ובשלבים הנדרשים כדי להוביל את האומה לגאולתה ולמצבה השלם .

מתוך התבוננות בגורלו של משיח בן יוסף ובהספד שישאו עליו , מתבאר  בפרק ד כיצד יפקחו העיניים והאומה תתעורר לבנות את כוחות הקודש וחול שבה בצורה נכונה.

לאחר שהוסבר תוכן ההספד על מיתתו של משיח בן יוסף , וההתעוררות שהוא נועד לחולל באומה , מתבאר בפרק ה כי הדברים  קשורים למותו של הרצל ולבניין האומה בדורו באופן הראי .

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “ביאור למאמר ” המספד בירושלים “”