אחרית כראשית -אריה שפירא

אחרית כראשית -ענייני וסדרי גאולת ישראל ע”פ רמח”ל והגר”א

מחבר: הרב אריה שפירא

מחיר קטלוגי: 50 ש"ח

מחיר באתר:₪38

פתח דבר :
” ודבר בעתו מה טוב להודיע ולברר ולאמת, כי נאמן הוא ה אלוקינו ונאמנים דבריו . וכבר הבטיחנו והיגד מראשית סדר גאולת בניו , בו נדע גודל אהבתו ונאמנתו לישראל , כיצד
מעביר כל טובו על פני עם קרובו, ומתוך עומק הצרות מצמיח ישועתם ומקרב קץ גאולתם.
והנה כאשר תלויה אמונתנו בזכרון יציאת מצרים , בה גילה קב”ה פניו אלינו באהבה שאינה תלויה בדבר ” ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אלוקינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו “. כן החובה עלינו לעת הזאת , להכיר בהנהגת סדרי הגאולה האחרונה, וכמי צאתנו מארץ מצרים הראנו נפלאות ויראנו נפלאות . על זאת ראינו להעתיק ולברר דברי רבותינו הנוגעים לצורך השעה ,ביחוד דברים מפורשים הנמצאים בכתבי הגר”א . כי מלבד דבריו המובאים בכתבי תלמיידיו , עוד מפוזרים מאמרים רבים בכתי”ק על הנ”ך על אגדות הש”ס ,זוהר ותיקונים , ואספנו הדברים שמצאנו לפי סדר עניינים ,והוספנו עליהם בירורים וביאורים היוצאים מתוך הדברים .

ספר אחרית כראשית -ענייני וסדרי גאולת ישראל ע”פ רמח”ל והגר”א

חוות דעת

אין עדיין ביקורות

מה דעתך על המוצר “אחרית כראשית -ענייני וסדרי גאולת ישראל ע”פ רמח”ל והגר”א”