אורחות שבת ג”כ

מחיר באתר:135.00

אורחות שבת-הספר נכתב ע”י הרב משה רובין והרב יוסף גלבר. הספר הוא בעל שלושה חלקים הספר עוסק במלאכות שבת יסודותיהן וגדריהן בצורה עומקה וישרה. הספר מביא כול מלאכה או איסור דרבנן ומביא את מקורותיה הגמרא או בש”ע ודן בגדר האיסור ומביא דינים הנולדים מעיון בגדרי המלאכה עצמה ספר מאד הלכתי ולא למדני מופשט.