אוהל מועד טו בשבט פורים

מחיר באתר:20.00

מועד הינו מפגש ,התוועדות . מכאן שאוהל מועד – האוהל המיוחד למפגש בין הקב”ה לישראל, כלשון התורה : “ונועדתי שמה “, וכלשון רשי : אותו מקום אקבע למועד ,שאבוא שם לדבר אליך “, אתודע עמם” וכלשון רבי אברהם אבן עזרא ” הוא המקום המועד “.באותו מידה גם המועדים הינם יחידות זמן בהם מתוועדים ישראל עם קב”ה .

החוברת בנויה מאסופת שיעורים בנושא החגים טוב שבט פורים , שנאמרו בהזדמנויות שונות. החוברות מטובלות מבאות מקורות מעולם החסידות , כתבי הרב ועוד .

 

חוברת שניה בסדרה אחרי חנוכה